Anne Elschot (33 jaar) en Tim Trooster (32 jaar) hebben in 2013 Stichting De Tijdmachine opgericht omdat ze ervan overtuigd zijn dat we in Nederland (nog) meer uit kunnen gaan van de kracht en behoeften van ouderen.

Stichting De Tijdmachine zet zich in voor ouderen, zelfstandig wonend of wonend in een woonzorgcentrum. Door aandacht en plezier dragen we in onze projecten De Tijdmachine en Gouwe Ouwe bij aan een (structurele) verbetering van de kwaliteit van leven. Sinds de oprichting van de stichting zijn ruim 10.000 ouderen bereikt. Het uiteindelijke doel is dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we dat zelf zeggen ‘Vergrijzen op eige wijze’.

De stichting doet dit niet alleen, ondertussen zijn er verschillende bedrijven, organisaties, fondsen en een prachtige groep vrijwilligers aangesloten. Hiernaast worden we geadviseerd door de Eigen Wijzen.

Eigen Wijzen

Stichting De Tijdmachine gaat uit van wat ouderen willen en kunnen doen. Om onze projecten (nog) beter aan te laten sluiten hebben we sinds 2015 een speciale groep adviseurs…
Eigen Wijzen zijn bewoners uit woonzorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam. Al onze plannen voor nieuwe en bestaande projecten, op basis van de uitkomsten van De Tijdmachine, komen eerst bij deze ouderen ter tafel. Maar ook vragen als hoe kunnen we het best communiceren via flyers, posters en onze website. Daarnaast weten deze ouderen hoe het leven was in de jaren 60 en denken ze mee over hoe ons nieuwe decor van Gouwe Ouwe eruit moet komen te zien. Eenmaal in gesprek ontstaan nieuwe ideeën die we gezamenlijk uitwerken.

Ambassadeurs

Naast de Eigen Wijzen heeft Stichting De Tijdmachine ook twee ambassadeurs; eigenwijze Hendrik Groen en Prof. Dr. Erik Scherder! In het tweede boek van Hendrik Groen, ‘Zolang er leven is, heeft hij het zelfs over De Tijdmachine. Ook stuurde hij ons een getypte brief:

Beste Anne en Tim,

Bravo, een prachtidee: met de tijdmachine de enigszins ingedommelde bejaarden resetten. En dan vanuit de jaren ’60, hup, een doorstart ‘terug’ naar de 21e eeuw. Opgefrist en met nieuwe energie. Niet vergeten: niet blijven hangen. Ik hoop de nostalgische huiskamer binnenkort te kunnen bezoeken in mijn eigen verzorgingshuis. Ik zou er dan wel graag een kanarie, een goudvis en een sanseveria aantreffen. Kan dat geregeld worden? Verder lijkt het mij een aardig idee om aan de huiskamer ook een keuken uit de zestiger jaren toe te voegen, waar appeltaart gebakken kan worden en pudding gekookt, met een vel.

Veel succes,

Hendrik Groen

Ja, ik ga mee op Gouwe Ouwe Tour!