Sinds de start van de stichting in 2013 hebben verschillende mensen zich bij ons aangesloten. Iedereen werkt vanuit zijn eigen expertise om ons werk voor oudere mogelijk te maken, de kwaliteit te borgen en nieuwe aanpakken te ontwikkelen.