Terug: Projectomschrijving De Tijdmachine

Welzijnsstructuur in ‘Laten we Welzijn’

Dit is een trainingsprogramma voor zorg en welzijnsteams binnen het woonzorgcentrum of wijk. In deze training staan we stil bij wat welzijn betekent voor medewerkers zelf en hoe ze elke dag momenten van welzijn bieden aan bewoners.

Vervolgens zoomen we in op de welzijnsvragen van bewoners die zijn opgehaald in De Tijdmachine. Wat vinden de medewerkers van deze vragen en wat doen ze al? Wat willen ze oppakken?

Het laatste onderdeel van deze training is het vormgeven van een welzijnsstructuur. Hoe willen medewerkers (samen) werken aan het zo goed mogelijk invulling geven aan de welzijnsvragen en wat hebben ze hiervoor nodig? Denk hierbij aan het anders inzetten van zorg op de afdeling, het betrekken van mantelzorgers, vrijwilligers, het matchen van bewoners en het aanpassen van activiteiten en uitjes. Dit kan niemand alleen maar door samen te werken aan een structuur waarin duidelijk is wie wat oppakt, kan er vaak meer dan men denkt. Dit onderdeel gaat om zowel de structuur als de benodigde middelen.

Terugkerend onderdeel is de communicatie onder professionals, van het omhooghalen van de welzijnsvraag tot de (structurele) invulling. Tijdens de workshop komen we gezamenlijk tot de gewenste manier van communiceren.

Op basis van de input uit de workshops en in overleg met activiteitenbegeleiders, vrijwilligercoördinatoren en vervolgens met de locatiemanager, schrijft Stichting De Tijdmachine de welzijnsstructuur. Dit is een concrete werkstructuur die duidelijk aangeeft hoe samen aan het welzijn van bewoners wordt gewerkt. Er wordt afgesloten met een tweede ronde langs de teams waarin we de structuur presenteren en stilstaan bij het oppakken van de welzijnsvragen. Hoe geven jullie invulling aan de welzijnsvragen? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Hoe kan het beter; wat heb je daar voor nodig?

“Er wordt nu meer gekeken naar de wensen van een bewoner en hoe we deze kunnen verwezenlijken. Door samen te werken kunnen we meestal meer dan we denken. Een samenwerking tussen familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg. Zo wordt het niet een extra belasting voor de zorg.” 
– Belinda Alkema, Coördinator Welzijn Mennistenerf

Activiteitenprogramma 2.0

Op basis van de uitkomsten van De Tijdmachine bieden we ondersteuning in het aanpassen van het activiteitenprogramma. Van onderdelen ‘Meer voor Mannen’ tot ‘In de Spa’. Samen met welzijnsprofessionals wordt er gewerkt aan een programma dat beter aansluit op de wensen van bewoners waardoor deelname toeneemt.

Maatjesaanpak

In de afgelopen jaren hebben zijn de welzijnsvragen steeds individueler geworden en hierdoor niet te vangen in een activiteitenagenda of dienstenaanbod. Mensen hebben bijvoorbeeld behoefte om met iemand waarmee ze een klik hebben iets leuks te doen. Vissen, een stukje wandelen, winkelen naar de film of samen een plaatje draaien, steeds vaker horen we dit soort vragen. Stichting De Tijdmachine ondersteunt de organisatie om met maatjes te werken en werft gezamenlijk maatjes voor de actuele welzijnsvragen.

Gaande weg komen de ‘beren op de weg’. De Verklaring Omtrent Gedrag(VOG), privacy (AVG), wanneer kan een maatje er met een bewoner op uit? Hoe gaan we om met mensen met dementie? Mogen we ook maatjes matchen met thuiswonende ouderen? Hoe zit het met de verzekering? Wanneer moeten we afstemmen met de familie? Met deze vragen gaan we direct gezamenlijk aan de slag en we proberen zoveel mogelijk (mogelijke) belemmeringen weg te nemen. Hoe de aanpak er daadwerkelijk uit komt te zien verschilt per organisatie. Door onze ervaring hebben we veel praktische voorbeelden van hoe organisaties hier mee om kunnen gaan.

“Het is mooi om te zien dat dit project een-op-een aandacht genereert; een maatje neemt echt de tijd voor een bewoner.”
– Fiona van Lingen, Programmamanager Welzijn Cordaan

Lijkt het je interessant om mee te doen aan De Tijdmachine of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Tim Trooster via tim@stichtingdetijdmachine.nl, telefonisch via 06-12403593. Je kan natuurlijk ook onderstaand antwoordformulier invullen.

Ik wil meer informatie over De Tijdmachine

Vul hieronder je contactgegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
  • Je gegevens worden verwerkt volgens onze Privacyverklaring
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Terug: Projectomschrijving De Tijdmachine