Onze Filosofie & Aanpak

Home Over ons Onze Filosofie & Aanpak

Laat de Pippi in je los!

In ieder van ons schuilt een Pippi Langkous; een sterk meisje met olijke vlechten dat exact weet wat ze wil. Het doet er niet toe of we negen zijn met vlechten in ons haar, veertig met een hypotheek en carrière of achtentachtig met een rollator en een vissenkom. Het liefst richten we onze wereld in naar onze eigen zin. Net als Pippi.

De filosofie en aanpak van Stichting de Tijdmachine is  door haar projecten de Pippi’s en Tommie’s in ouderen (weer) los te maken. Want ook ouderen willen hun leven leiden zoals zij willen. Waardig en op eigen wijze.

Met deze projecten draagt de stichting bij aan de levenskwaliteit van ouderen. De belevingswereld en behoeften van ouderen zelf staan daarbij op de eerste plaats. Want wie weet er nou beter wat goed leven betekent dan de oudere zelf? Het doel is dat mensen zo veel mogelijk op hun eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we dat zelf zeggen ‘Vergrijzen op eigen wijze’.

De Tijdmachine Logo nieuw

Gericht op beleving

Belevingsgerichte zorg is zorg die mensen op weg helpt om hun levens weg op een eigen manier te vervolgen. In deze werkwijze staat de (oudere) mens centraal.

Het is met voldoening terugkijken en vol verwachting vooruitkijken terwijl de ouderen de dingen doen die zij graag willen en kunnen. De Tijdmachine ontwikkelt projecten en activiteiten die uitgaan vanuit de gedachte van belevingsgerichte zorg, en gaan voornamelijk in op het welbevinden van ouderen.

Door ouderen terug te brengen naar de geuren, kleuren en sferen van hun jonge jaren, realiseren ze zich hoe ze hun heden willen vormgeven. Ze delen hun verhaal, voorkeuren en verlangens aan de tafel die ze van vroeger kennen, door de luisteren naar de muziek waarop ze urenlang dansten of bedienen de ouderwetse koffiemolen. Bij de Tijdmachine draait het niet enkel om de herinnering, maar ook om de terugkeer; wat zou iemand heden ten dage nog willen doen? Hoe ziet een fijne dag eruit? Wat is belangrijk voor deze persoon?

Stichting De Tijdmachine: Onze filosofie en aanpak - Oudere dame maakt foto

Eigen Wijzen

Stichting De Tijdmachine gaat uit van wat ouderen willen en kunnen doen. Om onze projecten (nog) beter aan te laten sluiten hebben we sinds 2015 een speciale groep adviseurs… onze Eigen Wijzen.

Eigen Wijzen zijn bewoners uit woonzorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam. Al onze plannen voor nieuwe en bestaande projecten, op basis van de uitkomsten van De Tijdmachine, komen eerst bij deze ouderen ter tafel. Maar ook vragen als hoe kunnen we het best communiceren via flyers, posters en onze website.

Daarnaast weten deze ouderen hoe het leven was in de jaren 60 en denken ze mee over hoe ons nieuwe decor van Gouwe Ouwe eruit moet komen te zien. Eenmaal in gesprek ontstaan nieuwe ideeën die we gezamenlijk uitwerken.

Stichting De Tijdmachine: Onze filosofie en aanpak - ouderen in tuin

Voor iedereen

Onze activiteiten richten zich niet alleen op ouderen die wonen in een zorgcentrum. We organiseren ook activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk, tot de ouderen in een vergevorderd stadium van dementie wonend in een woonzorgcentrum.

We stemmen onze activiteiten zoveel mogelijk af op de bezoekers. Binnen de activiteiten hebben we speciale aandacht voor het creëren van een omgeving waarin zintuigenprikkeling meer voorop staat. We spelen dus per activiteit in op de groep ouderen.

Onze vrijwilligers

Het werk van Stichting De Tijdmachine is alleen mogelijk door de hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers van Stichting De Tijdmachine, of bewoners in de omgeving van de betreffende activiteit. Voor onze projecten zijn we altijd op zoek naar enthousiaste mensen die graag een steentje bijdragen.

Het team bestaat uit vrijwilligers tussen de 16 en 75 jaar met verschillende achtergronden. Van studenten tot gepensioneerden en ondernemers tot mensen met een parttime of fulltime baan. Vrijwilligerswerk bij Stichting De Tijdmachine is feestelijk, uitdagend en je kunt altijd van tevoren aangeven op welke dagen je wil meewerken.

Meer informatie?

Is je interesse gewekt voor onze aanpak, maar heb je nog vragen? Of wil je een van onze projecten/activiteiten inzetten in een zorgcentrum, buurthuis of andere locatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij helpen je graag verder.