Organisatie en beleid Stichting De Tijdmachine

Op deze pagina leest u meer over ons beleid, evenals onze jaarrekening en het jaarverslag. 

Beleidsplan

Stichting De Tijdmachine heeft een meerjarig beleidsplan opgesteld. In dit plan is uiteengezet hoe wij de komende jaren werken aan onze missie en doelstellingen en wat de achtergronden zijn.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting De Tijdmachine is als volgt:

Bestuur
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Directie en medewerkers
De directie en medewerkers worden beloond volgens het personeelsbeleid waarin de salarisregeling van cao Sociaal Werk als uitgangspunt is opgenomen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers ontvangen indien gewenst een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer.

Stagiaires
Stagiaires ontvangen een stagevergoeding van 200 euro bruto per maand op fulltimebasis.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2018

Logo_Belastingdienst

Anbi status

Stichting De Tijdmachine is aangemerkt als ANBI en is daarmee door de Belastingdienst erkend als goed doel. Je gift is fiscaal aftrekbaar. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Wil je ons werk steunen met een financiële bijdrage? Of wil je (als bedrijf) op een andere manier het verschil maken? Neem dan contact op. Wij nemen graag de mogelijkheden met je door.

Partners van Stichting De Tijdmachine