De Tijdmachine voor zorginstellingen

Home Projecten De Tijdmachine De Tijdmachine voor zorginstellingen

Samen op reis naar persoonsgerichte ouderenzorg

Het Tijdmachine Traject werkt voor en samen met woonzorgcentra en verpleeghuizen die beter willen aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen en concreet handen en voeten willen geven aan meer persoonsgerichte zorg. De Tijdmachine geeft ouderen een verhaal en een gezicht en brengt (zorg)medewerkers, familie, vrijwilligers en de ouderen samen, zodat zij (nu en in de toekomst) gezamenlijk invulling geven aan een fijne oude dag. Waardig en op eigen wijze. Gaat u mee op reis?

Fase 1 – Voorbereidingsfase

Ieder woonzorgcentrum is anders. In de voorbereidingsfase stemmen we het traject verder af op individuele wensen van de betrokken professionals en partijen. Dit zodat we zoveel mogelijk aansluiten bij het ritme en werkwijze van het huis. Daarnaast trainen we vrijwilligers en personeel om in De Tijdmachine het gesprek te voeren met ouderen.

 


“Deze methode van reminiscentie is ijzersterk, het laat mensen soms letterlijk in hun kracht staan.”

Lia van der Hulst, Teammanager Zorg Brentano

 

Fase 2 – In gesprek

In het project De Tijdmachine gaan de reisleiders in gesprek met de ouderen over hun leven in de jaren 60. Om vervolgens in te gaan op wat ouderen nu nog willen en kunnen doen. Op basis van de uitkomsten gaat Stichting De Tijdmachine samen met de ouderen zelf, professionals, familie, vrijwilligers en partijen in de wijk aan de slag om de wensen en vragen van de ouderen te realiseren. Reisleiders gaan op basis van vier thema’s met ouderen in gesprek.

  • Wat deed u in de jaren 60?
  • En wat vond u leuk om te doen, wat vond u belangrijk?
  • Welke dingen zou u nu graag willen doen, wat vindt u belangrijk?
  • Wat zou u voor een ander of het huis willen doen?
Stichting De Tijdmachine: Projecten - De Tijdmachine - Interview met ouderen

Fase 3 – inzet op Persoonsgerichte zorg

De uitkomsten van de gesprekken worden per woonzorgcentrum gebundeld, gepresenteerd en verwerkt in het individuele dossier van de bewoner.

Daar stoppen we niet; in de werksessies ‘Laten we Welzijn’ gaan we met medewerkers aan de slag om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de individuele vragen van bewoners. Dit doen we via ‘Het pad naar een fijne (oude) dag’ waarin iedereen die betrokken is bij het huis een concrete rol heeft in het bieden van persoonsgerichte zorg. Van facilitair tot zorg en van familie tot vrijwilligers. Persoonsgerichte afspraken worden opgenomen in het zorgdossier en clientprofiel en worden zo onderdeel van evaluatie en rapportage binnen het huis.

Op deze manier weten we samen invulling te geven aan een fijne oude dag. Nu en in de toekomst.

“Dankzij De Tijdmachine kijken we meer naar de wensen van een bewoner en hoe we deze kunnen verwezenlijken. Familie, mantelzorgers, zorgmedewerkers en vrijwilligers werken samen om dit te realiseren. Zo wordt het geen extra belasting voor de zorg en kunnen we meer dan we denken!”
– Belinda Alkema, Coördinator Welzijn Mennistenerf

 

Resultaat

In 2016 en 2017 heeft Economisch Onderzoeksbureau LPBL onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van project De Tijdmachine. Wat blijkt; iedere euro die in onze aanpak wordt geïnvesteerd, leidt tot 1,40 euro aan maatschappelijke baten. Deze baten zijn voor 90% toe te schrijven aan een (structurele) verbetering van de kwaliteit van leven voor de oudere zelf.

Vragen of boeken?

Is je interesse gewekt voor het project De Tijdmachine? Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar een vrijblijvende prijsopgave? Wij helpen je graag verder.

“De Tijdmachine was een reis door de sixties met als eindbestemming geluk!”
– Sander Jagersma Regievoerder Uitbureau Viva! Zorggroep