De Tijdmachine voor zorginstellingen

Home Projecten De Tijdmachine De Tijdmachine voor zorginstellingen

Samen op reis naar mensgerichte ouderenzorg

Het Tijdmachine Traject werkt voor en samen met woonzorgcentra en verpleeghuizen die beter willen aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen en concreet handen en voeten willen geven aan meer mensgerichte en persoonlijke zorg. De Tijdmachine geeft ouderen een verhaal en een gezicht en brengt (zorg)medewerkers, familie, vrijwilligers en de ouderen samen, zodat zij (nu en in de toekomst) gezamenlijk invulling geven aan een fijne oude dag. Waardig en op eigen wijze. Gaat u mee op reis?

Fase 1 – Voorbereidingsfase

Ieder woonzorgcentrum is anders. In de voorbereidingsfase stemmen we het traject verder af op individuele wensen van de betrokken professionals en partijen. Dit zodat we zoveel mogelijk aansluiten bij het ritme en werkwijze van het huis. Daarnaast trainen we vrijwilligers en personeel om in De Tijdmachine het gesprek te voeren met ouderen.

“Deze methode van reminiscentie is ijzersterk, het laat mensen soms letterlijk in hun kracht staan.”
– Lia van der Hulst, Teammanager Zorg Brentano

Fase 2 – Gesprekken en interviews

In het project De Tijdmachine gaan de reisleiders in gesprek met de ouderen over hun leven in de jaren 60. Om vervolgens in te gaan op wat ouderen nu nog willen en kunnen doen. Op basis van de uitkomsten gaat Stichting De Tijdmachine samen met de ouderen zelf, professionals, familie, vrijwilligers en partijen in de wijk aan de slag om de wensen en vragen van de ouderen te realiseren. Reisleiders gaan op basis van vier thema’s met ouderen in gesprek.

  • Wat deed u in de jaren 60?
  • En wat vond u leuk om te doen, wat vond u belangrijk?
  • Welke dingen zou u nu graag willen doen, wat vindt u belangrijk?
  • Wat zou u voor een ander of het huis willen doen?
Stichting De Tijdmachine: Projecten - De Tijdmachine - Interview met ouderen

Fase 3 – Maatwerk mogelijk maken

De uitkomsten van de gesprekken worden per woonzorgcentrum gebundeld, gepresenteerd en verwerkt in het individuele dossier van de bewoner. Daar stoppen we niet, afhankelijk van wat nodig is, zetten de onderdelen Laten we Welzijn, Aanpassing Activiteitenprogramma en of Maatjesaanpak in.

Dit is een trainingsprogramma voor zorg en welzijnsteams binnen het woonzorgcentrum of wijk. In deze training staan we stil bij wat welzijn betekent voor medewerkers zelf en hoe ze elke dag momenten van welzijn bieden aan bewoners.

Vervolgens zoomen we in op de welzijnsvragen van bewoners die zijn opgehaald in De Tijdmachine. Wat vinden de medewerkers van deze vragen en wat doen ze al? Wat willen ze oppakken?

Het laatste onderdeel van deze training is het vormgeven van een welzijnsstructuur. Hoe willen medewerkers (samen) werken aan het zo goed mogelijk invulling geven aan de welzijnsvragen en wat hebben ze hiervoor nodig? Denk hierbij aan het anders inzetten van zorg op de afdeling, het betrekken van mantelzorgers, vrijwilligers, het matchen van bewoners en het aanpassen van activiteiten en uitjes. Dit kan niemand alleen maar door samen te werken aan een structuur waarin duidelijk is wie wat oppakt, kan er vaak meer dan men denkt. Dit onderdeel gaat om zowel de structuur als de benodigde middelen.

Workshops

Terugkerend onderdeel is de communicatie onder professionals, van het omhooghalen van de welzijnsvraag tot de (structurele) invulling. Tijdens de workshop komen we gezamenlijk tot de gewenste manier van communiceren.

Op basis van de input uit de workshops en in overleg met activiteitenbegeleiders, vrijwilligercoördinatoren en vervolgens met de locatiemanager, schrijft Stichting De Tijdmachine de welzijnsstructuur. Dit is een concrete werkstructuur die duidelijk aangeeft hoe samen aan het welzijn van bewoners wordt gewerkt. Er wordt afgesloten met een tweede ronde langs de teams waarin we de structuur presenteren en stilstaan bij het oppakken van de welzijnsvragen. Hoe geven jullie invulling aan de welzijnsvragen? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Hoe kan het beter; wat heb je daar voor nodig?

Op basis van de uitkomsten van De Tijdmachine bieden we ondersteuning in het aanpassen van het activiteitenprogramma.

Van onderdelen ‘Meer voor Mannen’ tot ‘In de Spa’. Samen met welzijnsprofessionals wordt er gewerkt aan een programma dat beter aansluit op de wensen van bewoners waardoor deelname toeneemt.

De afgelopen jaren  zijn de welzijnsvragen steeds individueler geworden en hierdoor niet te vangen in een activiteitenagenda of dienstenaanbod. Mensen hebben bijvoorbeeld behoefte om met iemand waarmee ze een klik hebben iets leuks te doen. Vissen, een stukje wandelen, winkelen naar de film of samen een plaatje draaien, steeds vaker horen we dit soort vragen. Stichting De Tijdmachine ondersteunt de organisatie om met maatjes te werken en werft gezamenlijk maatjes voor de actuele welzijnsvragen.

Gaandeweg komen de ‘beren op de weg’. De Verklaring Omtrent Gedrag(VOG), privacy (AVG), wanneer kan een maatje er met een bewoner op uit? Hoe gaan we om met mensen met dementie? Mogen we ook maatjes matchen met thuiswonende ouderen? Hoe zit het met de verzekering? Wanneer moeten we afstemmen met de familie?

Met deze vragen gaan we direct gezamenlijk aan de slag en we proberen zoveel mogelijk (mogelijke) belemmeringen weg te nemen. Hoe de aanpak er daadwerkelijk uit komt te zien verschilt per organisatie. Door onze ervaring hebben we veel praktische voorbeelden van hoe organisaties hier mee om kunnen gaan.

“Het is mooi om te zien dat dit project een-op-een aandacht genereert; een maatje neemt echt de tijd voor een bewoner.”
– Fiona van Lingen, Programmamanager Welzijn Cordaan

“Er wordt nu meer gekeken naar de wensen van een bewoner en hoe we deze kunnen verwezenlijken. Door samen te werken kunnen we meestal meer dan we denken. Een samenwerking tussen familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zorg. Zo wordt het niet een extra belasting voor de zorg.”
– Belinda Alkema, Coördinator Welzijn Mennistenerf

Resultaat

In 2016 en 2017 heeft Economisch Onderzoeksbureau LPBL onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van project De Tijdmachine. Wat blijkt; iedere euro die in onze aanpak wordt geïnvesteerd, leidt tot 1,40 euro aan maatschappelijke baten. Deze baten zijn voor 90% toe te schrijven aan een (structurele) verbetering van de kwaliteit van leven voor de oudere zelf.

Vragen of boeken?

Is je interesse gewekt voor het project De Tijdmachine? Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar een vrijblijvende prijsopgave? Wij helpen je graag verder.

“De Tijdmachine was een reis door de sixties met als eindbestemming geluk!”
– Sander Jagersma Regievoerder Uitbureau Viva! Zorggroep