De Tijdmachine in de wijk

Home Projecten De Tijdmachine De Tijdmachine in de wijk

Samen op reis naar meer meedoen voor ouderen in de wijk

De Tijdmachine werkt voor en samen met buurtcentra, sociale-wijkteams, gemeenten en bibliotheken die eenzaamheid onder ouderen willen tegengaan. In De Tijdmachine krijgen thuiswonende ouderen een gezicht en verhaal. Hun wensen en behoeften worden naar de oppervlakte gehaald en omgezet in nieuwe uitjes, activiteiten, maatjes en lokaal (ouderen)beleid met als resultaat dat meer thuiswonende ouderen meedoen. Waardig en op eigen wijze. Gaat u mee op reis?

Mijn_reis_in_de_Tijdmachine_button

Fase 1 – Voorbereiding

Iedere wijk is anders. In de voorbereidingsfase stemmen we het traject verder af op individuele wensen van de betrokken professionals en partijen, zodat we zoveel mogelijk aansluiten bij het ritme en de werkwijze van de partijen in de wijk. Ook zetten we een campagne in waarin we met elkaar alle ouderen uitnodigen voor een reis in De Tijdmachine. Daarnaast trainen we vrijwilligers en professionals op tot reisleider om in De Tijdmachine het gesprek te voeren met ouderen.

Fase 2 – Feest, gesprekken en interviews

De Tijdmachine week wordt feestelijk geopend met een ouderwets gezellige middag. Onze muzikanten spelen de hits uit de jaren zestig en vrijwilligers en medewerkers leggen de ouderen in de watten. Bij de opening wordt gedanst, meegezongen en gesjanst zoals in de jaren 60. Tijdens de opening nodigen we mensen uit om in de dagen daarna met ons op reis te gaan. Door de gezamenlijke aanpak en het aansprekende en laagdrempelige karakter van De Tijdmachine weten we meer ouderen in de wijk te betrekken. Vaak ook ouderen die nog nergens in ‘beeld’ zijn.

In De Tijdmachine gaan de reisleiders in gesprek met de ouderen over hun leven in de jaren 60. Om vervolgens in te gaan op wat ouderen nu nog willen en kunnen doen. Reisleiders gaan op basis van vier thema’s met ouderen in gesprek.

  • Wat deed u in de jaren 60?
  • En wat vond u leuk om te doen, wat vond u belangrijk?
  • Welke dingen zou u nu graag willen doen, wat vindt u belangrijk?
  • Wat zou u voor een ander of de wijk willen doen?

Op basis van de uitkomsten gaat Stichting De Tijdmachine samen met de ouderen zelf, professionals, vrijwilligers en partijen in de wijk aan de slag om de wensen en vragen van de ouderen te realiseren.

Stichting De Tijdmachine: Vrijwilligers - Ervaringen - Jessica Zoghary

Fase 3 – Samen de schouders eronder

De uitkomsten van de gesprekken worden per wijk gebundeld en gepresenteerd. In een wijkbijeenkomst voor partners, bewoners en vrijwilligers gaan we vervolgens gezamenlijk aan de slag om de welzijnsvragen van ouderen in te vullen. Dit doen we op basis van de thema’s uit De Tijdmachine. Een greep uit de thema’s:

Een middag of avond uit in eigen wijk

Bijvoorbeeld: in een wijk geven meerdere ouderen aan dat ze middagen en avonden willen met muziek en dans, zoals een rock ’n roll feest. Dit draagt volgens de ouderen bij aan verbinding en saamhorigheid met buren en andere bekenden. Ouderen hebben vroeger veel gedanst in de dancing of gingen naar de kroeg. Deze sfeer willen ze graag meer in de wijk.

Wat schaft de pot?

Eten, broodnodig om te overleven, maar voor veel ouderen ook een bron van plezier, een moment van samenzijn, een ogenblik om naar uit te kijken. In een wijk gaven meerdere ouderen aan dat ze het erg leuk zouden vinden om in het buurthuis samen te kunnen eten. Maar dan wel lekker; van ouderwets lekkere Hollandse pot tot een complete rijsttafel.

Meer voor mannen

Veel van de activiteiten richten zich op vrouwen, van bloemschikken tot handwerken. Mannen willen ook meer meedoen, zoals gezamenlijk naar belangrijke sportwedstrijden kijken, klussen aan oude brommers of op zaterdag naar de kroeg voor een biertje.

Een frisse neus

De paden op, de lanen in. Vooruit met flinke… nou ja, soms met een iets minder flinke pas. Veel ouderen halen graag een frisse neus. Sommigen kunnen dit zelfstandig, bij anderen moet hier hulp aan te pas komen. Naar buiten gaan betekent uiteraard meer beweging, bovendien geeft het vaak ook een boost aan iemands sociale leven.

De Tijdmachine werkt voor en samen met buurtcentra, sociale-wijkteams, gemeenten en bibliotheken die eenzaamheid onder ouderen willen tegengaan. In De Tijdmachine krijgen thuiswonende ouderen een gezicht en verhaal. Hun wensen en behoeften worden naar de oppervlakte gehaald en omgezet in nieuwe uitjes, activiteiten, maatjes en lokaal (ouderen)beleid met als resultaat dat meer thuiswonende ouderen meedoen. Waardig en op eigen wijze. Gaat u mee op reis?

Resultaat

In 2016 en 2017 heeft Economisch Onderzoeksbureau LPBL onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van project De Tijdmachine. Wat blijkt; iedere euro die in onze aanpak wordt geïnvesteerd, leidt tot 1,40 euro aan maatschappelijke baten. Deze baten zijn voor 90% toe te schrijven aan een (structurele) verbetering van de kwaliteit van leven voor de oudere zelf.

Vragen of boeken?

Is je interesse gewekt voor het project De Tijdmachine? Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar een vrijblijvende prijsopgave? Wij helpen je graag verder.


“Het voelt bijzonder om een kijkje in iemands leven te krijgen. Door heel simpele aanknopingspunten leer je iemand kennen. De Tijdmachine heeft me nog meer laten zien dat samenzijn en iets voor elkaar doen belangrijk is.”

Eliza Hoek, reisleider Tijdmachine