Gouwe Ouwe in de wijk

Home Projecten Gouwe Ouwe Gouwe Ouwe in de wijk

Ouderwets genieten van de ‘muziek van toen’

Feestje van herkenning dat ouderen (weer) laat meedoen!

Als vanouds dansen, sjansen en zingen; met ‘Gouwe Ouwe Ontmoetingen in de wijk’ haalt stichting De Tijdmachine de sixties dancing en kroeg naar de bieb of het buurthuis. Een laagdrempelige ontmoetingsplek die zowel gang- makers als muurbloempjes trekt, waar contact leggen plotseling weer als vanzelf gaat en die menig oudere motiveert om meer te ondernemen in de wijk. Want het gevoel weer mee te doen, smaakt al gauw naar meer!

Welkom zetje richting verandering

Als stichting geloven we in waardigheid, respect en zelfregie – júist voor ouderen. Waar hebben zij behoefte aan? ‘Meer livemuziek’ stond hoog op de verlanglijst, iets meer rock & roll in het leven. Tijdens Gouwe Ouwe middagen en avonden gaat dan ook niet zelden het dak eraf, maar het is zoveel meer dan een leuk feestje.

In een periode van zes tot negen maanden bezoeken we de wijk minimaal drie keer om bekendheid en vertrouwen te generen. Ons maatjessysteem creëert een groot bereik; elke bezoeker krijgt een gouden ticket voor een generatiegenoot die ook behoefte heeft aan sociaal contact. En eenmaal binnen – waar de nostalgie vleugels geeft – wordt dat contact zó gelegd. De muzikanten spelen in op wat er in de zaal gebeurt, onze vrijwilligers hebben oog voor iedereen en lokale welzijnspartijen wakkeren enthousiasme aan voor activiteiten in de wijk. Voor veel ouderen is Gouwe Ouwe dan ook een welkom zetje richting structurele verandering: nieuwe vriendschappen en meer meedoen in de eigen omgeving.

Verhalen van de dansvloer

De Gouwe Ouwe dansvloer is een magische plek. Beleef het mee in deze ontroerende verhalen.

Gouwe Ouwe
bij jou in de wijk?

Stuur dan een mailtje naar info@gouweouwe.nl of bel naar 0570-832 880; wij nemen graag de mogelijkheden met je door!

 

Meer weten over Gouwe Ouwe?

 

Impact in cijfers

Tussen oktober 2021 en juni 2022 werd ‘Gouwe Ouwe Ontmoetingen in de wijk’ 23 keer uitgevoerd. Hoewel de coronatijd veel onzekerheid met zich meebracht, namen ruim 2.500 ouderen deel – ruim 45% meer dan verwacht. Uit onderzoek naar de impact blijkt:

* Gouwe Ouwe spreekt tot de verbeelding en sluit aan bij de belevingswereld en wensen van ouderen. 9 op de 10 bezoekers heeft plezier met anderen en het gevoel erbij te horen. Ouderen beoordelen Gouwe Ouwe gemiddeld met een 9,2.

* Gouwe Ouwe spreekt ouderen aan die nog niet (veel) mee- doen: 35,4% van de bezoekers deed voorheen minder dan één keer per maand mee aan activiteiten in de gemeente; 1/3 van de bezoekers nam voor Gouwe Ouwe nooit deel aan activiteiten.

* 39% van de bezoekers nam deel vanuit de wens om (meer) sociale contacten op te doen: iedereen behaalde zijn/haar doel! Vriendschappen en liefdes ontstonden op de dansvloer. Bovendien doet van deze ouderen nu 41% (meer) mee aan andere activiteiten in de eigen wijk.

Kortom: Gouwe Ouwe brengt ouderen samen en weet ze op een feestelijke en laagdrempelige manier te activeren om op eigen wijze mee te doen in de buurt.

De cijfers zijn gebaseerd op zowel kwantitatief onderzoek (538 respondenten als kwalitatief onderzoek (83 respondenten) i.s.m. Avance.

 

Het voorkomen van eenzaamheid

Voor de coronacrisis waren ouderen al oververtegenwoordigd in de eenzaamheidsstatistieken en door deze crisis zijn veel mensen het contact met elkaar verloren. Emotionele eenzaamheid is bij ruim een kwart van de ouderen toegenomen door corona (bron: Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, 2021).

Door extra in te zetten op ouderen die in een kwetsbare positie zitten, draagt Gouwe Ouwe bij aan het tegengaan van eenzaamheid onder deze groep. In samenwerking met verschillende gemeentes en zorg- en welzijnsorganisaties organiseren we Gouwe Ouwe’s in de wijk, waarvoor we ouderen persoonlijk uitnodigen. We willen het bereik van thuiswonende ouderen vergroten door zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. Dat gebeurt natuurlijk op de plek waar ze elkaar vroeger ontmoetten: in de instuif!

Gouwe Ouwe Schiebroek

In zes maanden organiseerden we samen met buurttheater De Buurvrouw vier Gouwe Ouwe’s. Met resultaat: het aantal deelnemende ouderen groeide van 35 tot 115. Partners uit de buurt sluiten aan bij Gouwe Ouwe en verspreiden informatie over de eigen activiteiten voor ouderen in de buurt. Op deze manier haken er meer ouderen aan bij buurtactiviteiten. Gouwe Ouwe verbindt ouderen en organisaties.

Lees hier hoe Rotterdammers elkaar vinden bij Gouwe Ouwe in De Buurvrouw.

Gouwe Ouwe XL Huizen

In samenwerking met Cordaan en de Gemeente Huizen in de aula van een middelbare school. Hier waren meer dan 150 ouderen aanwezig, van wie ruim 50 thuiswonend. De activiteitenbegeleiders van de zorgorganisatie hebben veel van deze ouderen betrokken bij de activiteiten die ze wekelijks organiseren. Op die manier zijn ouderen aangehaakt bij activiteiten bij hen om de hoek.

Gouwe Ouwe Crooswijk

In maart 2019 organiseerde Stichting De Tijdmachine samen met de Vrijwilligerswinkel een Gouwe Ouwe voor ouderen in de wijk.

Gouwe Ouwe De Bovenkruier Zaandam

Cultureel wijkcentrum De Bovenkruier had moeite om ouderen uit de wijk te bereiken. Door de inzet van Gouwe Ouwe weten steeds meer ouderen de weg naar De Bovenkruier te vinden. Gemiddeld zijn er 60 ouderen bij Gouwe Ouwe waarvan dik 25% nieuw bereik.

“Ik heb echt genoten van het enthousiasme en de energie van De Tijdmachine. Gouwe Ouwe heeft zoveel impact gemaakt! Op bezoekers – uit alle uithoeken van de gemeente – die nieuwe vriendschappen opdeden en begeleiding en ondersteuning troffen waar ze voorheen geen weet van hadden. Maar ook op de maatschappelijke partners in de wijk waartussen veel verbinding ontstond. Bovendien zijn meerdere buurthuizen geïnspireerd om ook een Gouwe Ouwe te organiseren, dus er staan alweer nieuwe op de planning!”

Arlette Akkermans

Beleidsmedewerker Sociaal Domein Gemeente Roosendaal

Gouwe Ouwe bij jou in de wijk?

Gouwe Ouwe weet iedere keer weer meer en ook andere ouderen te bereiken dan het buurthuis, de bibliotheek of het woonzorgcentrum verwacht. In het project Gouwe Ouwe Ontmoetingen in de wijk zorgen we er samen met partners in de wijk voor dat er meer ouderen worden bereikt en aanhaken bij (andere) activiteiten. Dit doen we door over een vooraf afgestemde periode meerdere Gouwe Ouwe’s in te zetten. In de meeste wijken is dat minimaal 4 keer per jaar. Ook steeds meer gemeenten doen mee. Voor hen is Gouwe Ouwe een concreet en feestelijk project waarmee ze gezamenlijk met de partijen uit de wijk eenzaamheid onder ouderen tegen kunnen gaan.

Wil je eerst proeven aan Gouwe Ouwe? Dat kan! Nieuwe locaties kunnen kennismaken door Gouwe Ouwe een keer in te zetten. Op deze manier kunnen we al laten zien wat Gouwe Ouwe is en kunnen lokale partners gemakkelijker aanhaken.

De eigen bijdrage van locaties is afhankelijk van het aantal Gouwe Ouwe’s dat wordt ingezet, (verwacht) aantal bezoekers, inzet PR, monitoring nieuw bereik en overige wensen van de locatie of samenwerkingspartners in de wijk. Mede door de steun van de VriendenLoterij kunnen we het project in de komende jaren uitbreiden naar 25 wijken. Wil jij Gouwe Ouwe inzetten bij jou in de wijk, dorp of stad? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de mogelijkheden met je door!

De Week tegen Eenzaamheid

Stichting De Tijdmachine is lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en zet in de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid extra in op verschillende projecten en de zichtbaarheid van de kracht van meedoen in de eigen wijk. Voor veel organisaties is de Week tegen Eenzaamheid het startpunt voor programma’s en aanpakken voor de ouderen in de wijk. Onze agenda loopt al aardig vol, dus wil je met Gouwe Ouwe starten in deze week? Neem dan snel contact met ons op!